Uzman Görüşü: Dijital Eğitimde İlk Yılınız

University of Europe Laureate Digital
Çıktı al
tr

Bugün online bir eğitim almakla beş yıl önce online eğitim almak arasında dağlar kadar fark var, üstelik bu durum University of Europe Laureate Digital gibi online bir kurumdan eğitim alıyorsanız daha da belirginleşiyor.  Çoğu öğrenci bir sınıf ortamında eğitim almaya alışık olmasına rağmen bu tür derslerin çalışma alanı genellikle online platformdur.  Online eğitime alışık olmayan bir öğrenci veya yüksek öğrenim konusunda deneyimsiz kişiler için bu durum başta zorlayıcı gelebilir. Ancak dijital ortamın, işbirlikli öğrenmeden, online platformlarda deneyim kazanmaya kadar pek çok avantajı vardır. 

University of Europe Laureate Digital Akademik Direktörü Filipe Castro Soeiro, dijital eğitimde ilk yıllarını geçirecek öğrencilere aşağıdaki tavsiyelerde bulunuyor.  

Açık görüşlü bir yaklaşım

Filipe, “Açık görüşlü olmanın önemini destekliyorum. Oldukça yenilikçi, sosyal açıdan etkileşim kazandıran bir öğrenme tecrübesi sunuyoruz.  Pratik tecrübeden faydalanarak kendini keşfetmeyi teşvik eden bir öğrenme süreci sunmayı amaçlıyoruz” demektedir.

Bu, University of Europe Laureate Digital’ın öğrenme yaklaşımının ana ilkesidir ve bir öğrenci olarak bu deneyime tam olarak hazırlanmak için bu yaklaşımın gerçek anlamda tam olarak ne anlam ifade ettiğini kavramak önemlidir. Öğrenci bazında en verimli şekilde birlikte çalışmak için tasarlanan dersler, sanal ve gerçek dünyadaki öğrenme kaynaklarını bir araya getirir.  Geleneksel mentorlar ve öğretmenler elbette önemlidir; ancak buna ilave olarak University of Europe Laureate Digital dersleri öğrencileri birbiri için kıymetli kaynaklar haline getirir.

Filipe, “Yeni düşünme yollarından faydalanmak istiyoruz, bu farklı fikirleri geliştirmeye yardımcı olacak sosyal öğrenim ağı sistemleri kullanarak çözümler üretmek istiyoruz. İşte bu işbirlikli öğrenmedir” demektedir.

İşbirlikli Öğrenme

Üniversite ve yüksek okulların genel olarak iş, kültür ve network konularını bir potada eriten sosyal yönü olduğu gerçeğini inkar edemeyiz.  Bu durum, University of Europe Laureate Digital için de geçerli ve üstelik online sosyal ağların anlık doğası ve teknoloji sayesinde üniversite, öğretmenler ve öğrenciler için olası bariyerleri ortadan kaldırıyor. Bu da öğrencilerin yalnız kendi sınıflarından değil herhangi bir kişiyle iletişim kurabileceği anlamına geliyor.  Ayrıca farklı ilgilere sahip ve farklı sosyal çevrelerden gelen insanlar gibi geleneksel bir kurumda asla karşılaşamayacağınız insanlarla yeni profesyonel, sosyal ve eğitsel bağlar kurmak için pek çok fırsatınız olacaktır.  

Eğitsel bir kaynak olarak bunun güçlü bir kavram olduğu açıktır, yeni öğrenciler bu kavramı çabucak ve kolayca benimseyecektir.  Sınıf arkadaşlarınızı yardım, bilgi ve gelişim konularında kaynak olarak kullanmak ‘dijital bilgi yağmurunun’ ve Filipe’ye göre işbirlikli öğrenimin bir parçasıdır, üstelik öğrenme sürecinin de elzem bir koşuludur.  Kimyasal bir geçişte olduğu gibi yeni bilgi öğrenci ağında doğal bir şekilde akmaya başlar.

Öğrenciler elbette geleneksel mentorlardan ve öğretmenlerden danışmanlık, rehberlik ve yardım alabilirler ancak öğrencilerin birbirine sunduğu geniş kaynaklardan da bilgi ve öğreniminlerini artırmak için faydalanmaya devam edebilirler.

Dijital, dinamik sınıflar

Sınıf, muhtemelen yeni bir öğrencinin yeni bir derse kaydolurken aklına gelen ilk şeydir.  Nihayetinde herhangi öğrenim süreci için sınıf en temel şeydir.  Bu durum University of Europe Laureate Digital için de geçerlidir, tek fark ise sınıf ortamımızın sanal olmasıdır.

“Bütün sınıf ortamı dinamiktir ve öğrencilerin daha hızlı kavrayan öğrencilerden öğrenme imkanından faydalanmak için işbirlikli ve akran öğrenme tabanlı, farklı öğrenim ortamları sunuyoruz.”  Ayrıca Filipe’nin de söylediği üzere bireysel öğrenmeye daha fazla odaklanan birebir mentorluk ve koçluk için kişiselleştirilmiş öğrenim ortamlarımız vardır.

Öğrencilerin University of Europe Laureate Digital’da geniş küresel öğrenim ağına bağlanması ve dünya çapındaki öğrencilerle ders konularını tartışması mümkündür.  Metodolojinin temelinde aslında yine sınıf odaklı öğrenim vardır ve bu metodoloji, dijital ortama göre uyarlanmıştır.

Filipe’nin bu yeniliklerin yeni öğrenme yöntemlerinin önünü açağına olan inancı tamdır:  “Sonuçta dijital yüksek öğrenimin yalnız bilgi yaratma konusunda yeni yollar keşfedebilmesi değil aynı zamanda bu bilgiyi gerçek manada bağlamsal zorluklar yoluyla transfer edebilmesine yönelik vizyonumuzu devam ettiriyoruz.

Öğrenciyi merkeze koyan yapı

University of Europe Laureate Digital derslerinin bir diğer önemli yanıysa esnekliktir çünkü bu tarz öğrenme süreçlerine yabancı olan öğrenciler bu duruma hemen aşina olamayabilirler.  Modüler sistem sayesinde bir dereceye kadar esneklik sunan pek çok geleneksel kurum ve bu kurumlarca sunulan dersler elbette vardır ancak dijital sistem, University of Europe Laureate Digital ‘ın esnekliğini bir adım daha ileri taşımasını sağlamaktadır.

Filipe açıklıyor, “Bu, öğrenciler için oldukça avantajlı olabilir.  Bir network’un parçası olduklarından, programlar esnektir ve kişiye göre ayarlanabilir. Dijital platformumuzda programlarımızı size sunarken, yerel kampüs ortaklarımızla da birlikte çalışıyoruz.  Bir yandan küresel bir dijital network iken bir yandan yerel kültüre iyi odaklanmış bir platformuz. Yerel kültür ve ekonomi talebi etkiler biz de bu yerel ihtiyaçlara, beklentilere ve kültüre dayalı programlar tasarlamak istiyoruz. “

Bu nedenle yeni öğrenciler, farklı maliyetler ve dönem uzunluklarına sahip, yerel kültürel gereksinimlere (zaman dilimi vs.) uygun tasarlanan kendi konumlarına bağlı olarak nispeten farklı programlar bulmayı bekleyebilirler. Örneğin İspanya’da 60 farklı MBA (bazı ülkelerde 90) yapılandırması, yerel düzenlemelere bağlı olarak mevcuttur.  Böylece öğrenciler, eğitsel hedeflerine göre baştan uca bir modüler program yapılandırma olanağına erişecektir.

İkinci olarak, Filipe’nin dediği gibi öğrenci herhangi bir University of Europe Laureate Digital dersinin “merkezindedir.” Kişiselleştirilmiş, yapılandırılabilir bu networkte öğrencilerin ihtiyaçlarını ve önceliklerini baz alan kapsamlı bir öğrenci destek sistemi ve mentorlarımız bulunmaktadır.  Esas itibariyle, öğrenciler daha geleneksel yaklaşımlara kıyasla eğitimi nasıl, ne için ve ne zaman alacaklarının kontrolüne daha çok sahiptirler.

Yaparak öğrenmek

Pratik öğrenim, University of Europe Laureate Digital sınıflarının bir başka anahtar unsurudur.  Simüle edilen, paylaşılmış tecrübeyle öğrenme yöntemi sayesinde öğrenciler, gerçek hayattaki durumlar ve senaryolar hakkında erkenden bilgi sahibi olurlar. Bu deneyim, sınıfta yapılan çalışmalarla sınırlı kalmaz.  University of Europe Laureate Digital ders programının tüm konsepti, öğrencileri hızla küresel bir gerçeklik haline gelen karmaşık sosyal, iş hayatına yönelik ve eğitsel sitemlerden oluşan bir mikro evren içine yerleştirmek için tasarlanmıştır.  Öğrencilerimiz halihazırda bu konsepte aşinadır ve artan bir hızla değişen dijital ortama uyum sağlama kabiliyetine sahiptirler.

Filipe: “Öğrencilere gerçek iş yaklaşımlarını uygulamaya dökecek ve onlara meydan okuyacak, aynı zamanda kişisel sorunların üstesinden gelmelerini sağlayacak ve kişisel, profesyonel yaşamlarını yapılandıracak beceriler sunuyoruz. Öğrencilerin gerçek dünyaya uyarlanabilecek bilgileri almalarını ve bunları sorunsuz bir şekilde pratiğe dökmelerini istiyoruz.”

Yeni öğrencilerimize belirteceğimiz son bir nokta ise University of Europe Laureate Digital’ın geleneksel olmayan beceriler, yetenekler ve yenilikçi düşünmeye oldukça önem verdiğidir.  Filipe’ye göre duygusal zeka bunlardan birisidir:  “Burada anahtar işlevi gören unsur, toplulukların, grupların ve farklılıkların önemli olduğudur.  Topluluklar açık sistemlerdir, tedarikçiler tarafından etkilenir ve onları etkilerler, bu toplumlara duygusal anlayış ve zeka aşılanması oldukça önemlidir.”

Yeni dijital dünyada eğitim

Sonuç olarak, yeni öğrenciler sosyal odaklı, yenilikçi ve geleceğe yönelik bir deneyim beklemelidir.  İlişki kurmak önemli olacaktır ancak sağlanan oldukça esnek ve yerelleştirilmiş programlar sayesinde öğrenme, öğrencinin kendi temposunda ilerleyecektir.  Herhangi bir çalışma biçimi için standart hazırlık formları elbette ki hala geçerlidir ancak eş zamanlı merkezileştirilmiş ve küresel olarak bağlanmış bir akademik kaynak, işleri öğrenciler için daha kullanışlı hale getirir.

Yeni öğrenciler ayrıca sorunlarla yeni yolları deneyerek başa çıkmaya ve geleneksel düşünme yöntemlerini dönüştüren, bunları yeniden tanımlayan çözümler bulma konusunda diğerleriyle işbirliği kurmaya hazır olmalıdır.  Kalıplaşmış kişisel akademik ve iş engellerine meydan okumaya istekli olmalılar.

University of Europe Laureate Digital’da eğitim almayı düşünenler için Filipe, bunun yalnız heyecan verici ve son moda bir deneyim değil aynı zamanda değerli bir seçenek olduğunun altını çiziyor.  Dünya gittikçe daha dijital bir hale gelirken, sanal ve gerçek dünyanın sınırları iç içe geçmiş durumda.  Bu yeni dijital dünyaya hazır olmak iş yaşamı için hayatidir:  “Öğrencilere şunu söylemek istiyorum:  Gelin hep birlikte yeni öğrenme yolları keşfedelim.  Gelin birlikte süreç bazlı öğrenme tekniklerini geliştirerek artırılmış gerçeklik ve dijital simülatörler kullanalım ve işbirlikli, akran öğrenme sistemlerinin bir parçası olalım.  Bizimle bir sonraki seviyeye ulaşın.”

Europe Laureate Digital Üniversite programları hakkında daha fazla bilgi edinmek için hemen kayıt ol ve küresel ağımıza sen de katıl.

 • Çıktı al

  Makaleleri Filtreleyin

  Bulun
  FI_The-one-quality-that-builds-trust.jpg

  Güven İnşa Eden Yegâne Özellik

  Bilgi Birikiminiz
  FI_How-To-Succeed-In-Your-New-Job.jpg

  How To Succeed In Your New Job

  Profesyonel Gelişim
  FI_The-Most-Powerful-Leadership-Tool-You-Have--Your-Own-Example.jpg

  The Most Powerful Leadership Tool You Have:...

  Becerileriniz
  FI_The-Interesting-Link-Between-Remote-Work-And-Higher-Engagement.jpg

  The Interesting Link Between Remote Work And...

  Global Sosyal Ağ

  Makaleleri Filtreleyin

  Bulun

  Spotlight

  NETWORK KURMA

  Öğrenme aşamasında size yol gösterecek ve yardım edecek birini mi arıyorsunuz? İletişim ağımıza bir göz atın!

  İletişime geçin
  Özel partnerlerimiz

  Avrupa'nın pek çok yerindeki kardeş üniversitelerimizi yakından tanıyın

  Daha fazla bilgi edinin
  PROGRAMLARIMIZ

  Tüm temel dillerde sunulan, iş dünyasından sağlığa farklı çalışma alanlarımızdaki derecelerimizi keşfedin

  Daha fazla bilgi edinin
  YETENEK DEĞERLENDİRMELERİ

  Kendinizi, güçlü ve zayıf yanlarınızı tanımak için yetenek değerlendirme testlerimizi uygulayın (bu bölüm yalnızca İngilizcedir)

  Testi uygulayın