ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Nicosia, Cyprus

  • Αριθμός πτυχίων
    12
  • Αριθμός τομέων σπουδών
    9
  • Αριθμός συμβούλων
    22

Σχετικά με το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Με έδρα στη Λευκωσία, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΕΠΚ) είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο. Καθιερώθηκε για πρώτη φορά ως Cyprus College το 1961, απέκτησε καθεστώς πανεπιστημίου ως ΕΠΚ το 2007 και τώρα έχει περισσότερους από 5,300 εγγεγραμμένους φοιτητές σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διακατέχει μια ισχυρή δέσμευση για ακαδημαϊκή ακεραιότητα, κοινωνική ευαισθητοποίηση και δια βίου μάθηση, καθώς προσπαθεί συνεχώς να αποδείξει πως Είναι Εδώ για τα Καλά. Δομημένο από μια επιλογή από τα καλύτερα χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών και αμερικανικών προτύπων, το ΕΠΚ παρέχει μια διαφορετική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας την εκπλήρωση των προσωπικών, ακαδημαϊκών και επαγγελματικών φιλοδοξιών των φοιτητών μας.

Εκτός από τα προγράμματα που προσφέρονται σε τακτική βάση, η Εκπαιδευτική Μονάδα Μάθησης εξ Αποστάσεως (DEU) προσφέρει εταιρικά μαθήματα κατάρτισης και σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης σε διάφορους τομείς για ιδιωτικές εταιρείες ή δημόσιους οργανισμούς. Το προσωπικό του ΕΠΚ, ειδικοί στον τομέα τους, προετοιμάζουν το εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας. Τα μαθήματα / σεμινάρια μπορούν να προσφερθούν εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, εφαρμόζοντας το παιδαγωγικό μοντέλο της μονάδας. Το πανεπιστήμιο έχει ήδη ξεκινήσει το σχεδιασμό των μαθημάτων κατάρτισης και σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση και τις δυνατότητες των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας στην τάξη.

 

Διαπίστευση

Τα πτυχία εξ Αποστάσεως του ΕΠΚ  αναγνωρίζονται τόσο από τον Ελληνικό ΔΟΑΤΑΠ όσο και από την Κυπριακή ΕΑΙΠ. 

  

Ελλάδα

Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) είναι ένας οργανισμός που εποπτεύεται από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Είναι υπεύθυνος για την αναγνώριση των πανεπιστημιακών ή τεχνικών πτυχίων που χορηγούνται από αλλοδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). Ο ΔΟΑΤΑΠ είναι επίσης υπεύθυνος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα και με τη διαπίστευση των ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Κύπρος

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ) ιδρύθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμου 109 (Ι) του 2005. Ο σκοπός της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι να εξετάζει τις αιτήσεις για τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Κύπρο.

 

Το ΕΠΚ ανήκει στο Διεθνή Πανεπιστημιακό Οργανισμό Laureate International Universities, ένας αξιόπιστος παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή πρόσβασης σε διακεκριμένα, καινοτόμα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το δίκτυο περιλαμβάνει περισσότερους από 1,000,000 φοιτητές που σπουδάζουν σε πάνω από 80 διαπιστευμένα πανεπιστήμια τόσο με φυσική υποδομή όσο και με διαδικτυακή ύπαρξη, σε 29 χώρες.

Οι άλλοι συνεργάτες μας

Real Madrid Graduate School

Madrid, España


Learn more

BiTS

Berlin, Hamburg & Iserlohn, Germany


Learn more

Universidad Europea de Madrid

Madrid, España


Learn more